Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to nie tylko oszczędność, to często usprawnienie zdefiniowanych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Płać za pracę, nie za pracownika !!!

Outsourcing to metoda na podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa i odciążanie trzonu operacyjnego dzięki czemu kierownictwo może poświęcić więcej czasu na tworzenie i wdrażanie właściwej długofalowej strategii.

Outsourcing to sposób na reorganizację firmy, to często konieczność, duch naszych czasów.

Firma ISS oferuje usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zastosowowaniu metody outsourcingu w 5 blokach tematycznych:

  1. outsourcing handlowy,
  2. outsourcing lotniczy,
  3. outsourcing medyczny,
  4. outsourcing w showbiznesie.