Outsourcing pracowniczy - handel

Outsourcing handlowy

Tam, gdzie mamy do czynienia ze sprzedażą, targetami, policzalnymi celami dystrybucyjnymi (ilość rozmieszczonych standów promocyjnych, ustawione palety z towarem, rozszerzenie asortymentu itp), tam bardzo dobrze funkcjonuje outsourcing pracowniczy. Rozszerzony o kontrolę nad środkami trwałymi, kosztami zmiennymi, ilością wizyt oraz całą sferą raportowania, monitoringu i kontrolowania, sprawdza się doskonale.

Wszystkie te parametry efektywności pracy Przedstawiciela Handlowego dają się ująć w punktach umowy. Można je skwantyfikować i porównywać. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż, Zarząd ale również firma pośrednicząca, mają wymierną ilość informacji konieczną do podejmowania usprawnień w działaniu i wszelkich decyzji również tych personalnych.