Outsourcing pracowniczy

Polityka prywatności

Firmy International Staff Solutions Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Celem stworzenia polityki prywatności jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i ochrona prywatności współpracowników i pracowników firmy ISS Sp.z o.o. Zawiera ona informacje na temat danych osobowych zbieranych przez firmę, ich przetwarzania i ochrony. Ochrona danych jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) .

 

Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych: zbierania i wykorzystywania informacji o współpracownikach i pracownikach firmy. Została stworzona i przyjęta przez Zarząd firmy ISS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, która administruje danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

1.1. Powierzane przez współpracowników i pracowników dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji celów umów o współpracę, pomiędzy firmą ISS Sp. zo.o. a pracownikiem/współpracownikiem, do realizacji uprawnień i wypełniania zobowiązań wynikających z przedmiotowych umów względem stron umowy oraz podmiotów administracji publicznej i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

1.2. Dane zbierane w celu dookreślonym to: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, numer REGON, NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane dotyczące właściwego Urzędu Skarbowego, ZUS oraz innych organów administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane są gromadzone i analizowane nie automatycznie, wprowadzane ręcznie i przechowywane przez firmę ISS Sp. z o.o. w dedykowanym do tego komputerze i segregatorach od momentu zawierania umowy z współpracownikiem/pracownikiem firmy przez czas trwania umowy pomiędzy stronami umowy do momentu jej rozwiązania i po jej rozwiązaniu zgodnie z obowiązkiem prawnym ich przechowywania.

1.2.1. Współpracownik/pracownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez firmę ISS Sp. z o.o. danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia, jeżeli umowa o współpracę pomiędzy Stronami wygasła. W tym celu należy wysłać e-mail pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub list polecony na adres siedziby firmy.

Zabezpieczenia

Dane osobowe Współpracowników/pracowników są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych a w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Współpracownik/pracownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez korespondencję e-mail, zgodnie ze zgodą udzieloną na taki rodzaj korespondencji.

Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.