Kiedy outsourcing?

Kiedy szukasz oszczędności !!!

Rozważ outsourcing kiedy szukasz oszczędności. Zatrudnienie pracowników poprzez zewnętrzną firmę daje Ci wymierne korzyści finansowe(uzależnione od wysokości wynagrodzenia), elastyczność w zatrudnieniu. Bardzo szybko spada ilość zwolnień lekarskich, urlopów okolicznościowych i innych nieobecności. Płacisz za pracę a nie za pracownika.

Projekt musi być tak przygotowany by pracownicy nie czuli dyskomfortu i również na tym korzystali. Wtedy możliwe jest przeprowadzenie tego procesu dynamicznie. Do tego samego celu można jednak dojść długofalowo poprzez zatrudnianie w tej formuje tylko nowych pracowników.

Kiedy się rozwijasz !!!

Firmie Outsourcingowej można powierzyć tworzenie nowego działu albo realizowanie jakiegoś projektu gdzie celem współpracy będzie nie tylko pośrednictwo w zatrudnianiu ale również wykonywanie określonych zadań. Dobrym przykładem niech będzie Telefoniczny Dział Obsługi Klienta.

Kiedy Twój biznes jest sezonowy !!!

Wiele biznesów ma swoje okresy wzmożonej sprzedaży, aktywności, produkcji. Oferta Outsourcingu wydaje się wtedy wręcz wymarzona. Linie czarterowe, biura podróży, firmy kurierskie korzystają z firm Outsourcingowych by lepiej obsłużyć swój przewidywalny wzrost sprzedaży.

Kiedy się restrukturyzujesz !!!

Jeśli Twoja firma wymaga zmian, potrzebuje szukać nowych sposobów na rozwój i zmianę kursu. Musi się restrukturyzować i na nowo definiować swoje miejsce na rynku wtedy pomyśl o outsourcingu.

  • efektywniej możesz poukładać działy wsparcia i przekierować do obsługi firmie zewnętrznej. Będziesz wtedy mógł odciążyć swoje kierownictwo od powtarzalnych działań operacyjnych i taktycznych a dać im przestrzeń i czas na myślenie strategiczne,
  • w drodze restrukturyzacji chcesz zlikwidować jakąś aktywność swojej firmy. Zrób etap przejściowy i zacznij od outsourcingu tego działu. Albo poprawią się parametry, które wspólnie z firmą zewnętrzną ustalicie i wtedy podejmiesz decyzję czy kontynuować albo nie i wtedy łatwiej będzie Ci likwidować i zmniejszać zatrudnienie, które już będzie w firmie outsourcingowej,
  • poprzez przekazywanie pewnych działań na przykład sprzedażowych do firmy zewnętrznej możesz oczekiwać nowych rozwiązań. Doświadczenie firmy outsourcingowej z innych projektów, nie koniecznie z Twojej kategorii, może procentować i przeszczepić innowacyjne rozwiązania do Twojego działu.

Kiedy zarządzasz Holdingiem !!!

Zarządzanie grupą firm to wyzwanie dla kierownictwa. Tutaj z pomocą może przyjść doświadczenie i pomysły firmy zewnętrznej. Przykładem niech będzie stworzenie wspólnego działu zakupów usług lub towarów. Taki rodzaj kreatywnego outsourcingu musi przynieść wymierne korzyści finansowe.

Tworzenie wspólnych komórek w holdingu powinno zaowocować synergią. Zwiększone portfolio usług, towarów daje siłę na rynku. Zastanów się czy nie wykorzystać do tego zewnętrznej firmy. Robienie tego własnymi siłami może tylko zwiększyć ilość podmiotów i mnożyć twory administracyjne i zarządcze.